29-30 Temmuz 2019 tarihlerinde Alman Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı adına InoCottonGrow Proje Ekibi, İstanbul Üniversitesi ve Söke Ovası Sulama Birliği tarafından ortaklaşa düzenlenen “InoCottonGrow ( Pamuk Üretiminde Suyun Ayak izi )” konulu konferans gerçekleşmiştir. Başlıca odak nokta su tüketimi, pamuğun büyümesi için koruma stratejileri, tekstil endüstrisinde su verimliliği, atıksu arıtımı ve bunların çevresel etkilerini azaltma seçenekleridir. Bu etkinlikte, konferansın kapsamına giren seçkin konuşmacılar, değerli araştırma sonuçlarını paylaşarak ve konferans katılımcılarını, sürdürülebilir kalkınma için ortaya çıkan çok disiplinli araştırma kapsamı ile zenginleştirmişlerdir. Ziraat Mühendisliği ve Teknolojisi Fakültesi, uluslararası bilim insanları, mühendisler ve diğer paydaşlar arasında katılımcılar tarafından takdir toplayan bir konferansa imza atılmıştır. Açılış konuşması Birlik Başkanı Ahmet Engin TURAN tarafından yapılmıştır. Birlik Müdürümüz Ömer YILDIZ tarafından birliğimizin kuruluş aşamasından bugüne kadarki süreci hakkında detaylı bir bilgi akışı sağlanmıştır. SUKONT Proje Uzmanı Sezer SELÇUK tarafından Elektronik Su Yönetimi Sistemi (ESYS) hakkında sunum yapılmıştır. InoCottonGrow Proje Ekibi adına Dr. Frank-Andreas Weber, FiW, Dr. Muhammad Usman, University of Würzburg, Dr. Bernhard Tischbein, ZEF Bonn, Dr. Friedrich-Wilhelm Bolle, FiW, Dr. Markus Berger, TU Berlin ve Björn Grün, Lippeverband, sunumlarını yapmışlardır. Proje ortaklarımız 2.gün birliğimizde ağırlanarak Birlik Başkanımız Ahmet Engin TURAN, Birlik Müdürümüz Ömer YILDIZ, Birlik Mühendislerimizden Nuri Alp YAĞCI ve proje ortaklarımız ile karşılıklı bilgi alışverişinde bulunulmuştur. Akabinde saha içerisinde yerinde uygulamalı incelemeler yapılarak bölgemizde faaliyet gösteren Çırçır ve İplik Fabrikası ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.